สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 1244  
Feb 2022 988  
Mar 2022 1079  
Apr 2022 1123  
May 2022 652  
Jun 2022 0  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0